Zlaty-slitek.cz

Zlato nejde uměle vyrobit

Zlato se nachází pouze v zemské kůře, naleziště jsou omezena. Zlato nelze žádným chemickým ani technickým způsobem vyrobit.

Zlato je rychle prodejné

Investiční zlato lze zpeněžit obratem. Naše společnost zajišťuje výkup jakéhokoliv množství zlata, kdy máte peníze do 48 hodin.

Ochrana před inflací

V důsledku neustálého tištění bankovek ztrácejí měny na své hodnotě. Zlato naopak, funguje jako uchovatel hodnoty a jeho cena vlivem inflace narůstá.

Zlato nakupujeme bez DPH

Splňuje-li zlatý slitek zákonné parametry, je řádně označen a u větších slitků je dodán certifikát pravosti, nákup je osvobozen od DPH. Taktéž investiční mince.

Neviditelné bohatství

O tom zda fyzicky vlastníte nějaký investiční slitek nejsou vedeny žádné záznamy. Nelze tedy žádným způsobem zjistit jakým majetkem disponujete.

Výborný dárek

Investiční slitky je možné zakoupit již od jednoho gramu. Jde o velmi krásný a hodnotný dar, který se stále více používá jako hodnotný dárek pro významné příležitosti.

Zlato je velmi mobilní

Zlato má velkou objemnou hmotnost. Je proto dobře skladné, nekoroduje a nepodléhá žádným změnám. Z těchto důvodů dobře slouží je koncentraci bohatství.

Zlato uchovává kupní sílu

Se zlatem se obchoduje již od starověku, nikdy neztratilo svoji hodnotu. Naopak "papírové" peníze ztrácejí svoji hodnotu trvale.

Zlato je trvalé

Nejlepší způsob předání majetku na další generaci. Zlato nelze zničit. Prakticky se jedná o nezničitelný kov, který nepodléhá žádným vnějším vlivům.

Poptávka převyšuje nabídku

Roční poptávka po zlatě je 4.800 tun, ročně se vytěží pouze 2.400 tun. Poptávka je tedy dvojnásobná. Moderní průmyslová odvětví potřebují stále více zlata. Jeho naleziště jsou omezena, poptávka zřetelně převyšuje roční vyprodukované
množství. Navíc je těžba zlata a stříbra stále nákladnější z důvodu
dolování z větších hloubek, růstu nároků
na ekologii, bezpečnost.

Nejlepší způsob jak zajistit důchod

Zlato je nejlepší způsob jak diverzifikovat majetek. V rámci rozkládání investičního majetku hraje zlato, vzhledem ke svým vlastnostem nezastupitelnou roli. Ve světě je již mnoho let považováno uložení 10 - 30% prostředků
do investičních komodit za velmi "inteligentní" investici
a zajistění důchodu.

Proč investovat do zlata

Cena zlata neustále roste
Poptávka téměř dvounásobně převyšuje nabídku
Ochrana před inflací
Neviditelné bohatství
Velká mobilita
Zlato nelze vyrobit

Rychlý kontakt

Elektronický katalog

Novinky

Při výrobě aut se používají vzácné kovy.